O nás
_____

Korporace Jihlavská obalovna s.r.o. byla založena v roce 2020 jako dceřiná společnost Metrostav a.s. a následně byla vystavěna nová, nejmodernější obalovna ASKOM VS3T, která se vyznačuje ekologickým provozem s dostatečným výrobním potenciálem pro dodávky obalovaných živičných směsí po potřeby výstavby a rekonstrukcí pozemních komunikací nejen v kraji Vysočina, ale i v Pardubickém, Středočeském, Jihočeském a Jihomoravském. 

Pokládku asfaltových svršků pak zajišťují pokládkové čety 
Metrostav Infrastructure a.s. a společnosti BES s.r.o. 

Metrostav a.s. je největší česká stavební společnost s téměř padesátiletou historií. Je technicky vyspělou, univerzální, stavební společností, která systematicky rozvíjí vlastní kapacity vnitropodnikových nosných technologií a usiluje o trvalé zlepšování schopností v oblasti stavební výroby. Díky regionálnímu působení Metrostav a.s. a centrální podpoře dokáže realizovat veškeré zakázky, od těch nejmenších, až po ty největší a technicky unikátní včetně komplexní dodávky dle individuálních potřeb zákazníka.