Jihlavská obalovna s.r.o.
_________

Společnost Jihlavská obalovna s.r.o. je dceřinou společností  Metrostav a.s. zabývající se výrobou a prodejem asfaltových směsí určených zejména pro výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací. Nová obalovna ASKOM VS3T, uvedená do provozu v roce 2021, se řadí mezi nejmodernější stojní zařízení s ekologickým provozem a výkonem, který pokrývá potřeby všech odběratelů.

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav 
Společnost se hlásí k Etickému kodexu Skupiny Metrostav

• Společnost jako součást koncernu pořádá sbírku na pomoc Ukrajině

Politika kvality

Strategickým záměrem společnosti Jihlavská obalovna s.r.o. je systémovým přístupem dosáhnout vysoké kvality poskytovaných služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a dosažení spokojenosti našich zákazníků.       
 ·   Uspokojovat potřeby a očekávání našich zákazníků při plnění požadavků právních předpisů a dalších požadavků pro oblast kvality; 
 ·   Uplatňovat systém managementu kvality a neustále ho zlepšovat; 
 ·   Prevencí rizik předcházet možnosti vzniku mimořádných událostí, jejichž dopad má vliv na      kvalitu poskytovaných služeb; 
 ·    Zvyšovat angažovanost, motivaci, povědomí a odbornou úroveň zaměstnanců se zaměřením na kvalitu poskytovaných služeb.  Vedení společnosti se zavazuje poskytnout podporu, potřebné zdroje a vytvářet podmínky umožňující plnění vyhlášené Politiky kvality.                      

Ctibor Machálka – vedoucí obalovny